Magisterskie pracePRACE magisterskie
PRACE MAGISTERSKIEmagisterskie prace

 ZAPYTAJ O CENĘimię lub
pseudo:
e-mail:
telefon:
przedmiot:
temat:
ilość stron:
termin:
uwagi:

Jesteśmy największą firmą na tym rynku.
Pracuje dla nas zespół ponad 40 doświadczonych naukowców. Zatrudniamy doktorów i doktorantów. Prowadzimy w pełni legalną działalność gospodarczą już od 2003 r. Dlatego jesteśmy bezkonkurencyjni w naszej branży.

Ewentualne poprawki są wliczone w cenę pracy.

.
Prace weryfikujemy programem antyplagiatowym i przesyłamy Państwu raport.


 

RegulaminZlecenie napisania nam pracy naukowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu o czym informujemy w pierwszym emailu.

Prace naukowe oferowane przez naszą firmę mają charakter wzorcowy (pomocniczy), tak samo jak wszystkie inne prace naukowe dostępne na rynku, które wydano w formie drukowanej (książki). Tak samo jak one mogą być wykorzystywane tylko w legalnych celach i w sposób zgodny z prawem. Plagiat prac naukowych jest niezgodny z prawem. Naszych prac nie wolno przedstawiać na uczelniach jako własnych, gdyż jest to działanie nielegalne. Regulują to przepisy powszechnie obowiązujące i zgoda autora na to jest prawnie bezskuteczna, gdyż niemajątkowe prawa autorskie nie są przenoszalne.

Nie chcemy i nie godzimy się (w rozumieniu art. 9 kk) na złamanie prawa autorskiego i art. 272 Kodeksu karnego w związku z ich bezprawnym wykorzystaniem.

Praca magisterska, licencjacka i zaliczeniowa to praca formalnie złożonana na uczelni wyższej w celu przystąpienia do odpowiedniego egzaminu, którego zdanie powoduje otrzymanie przez zdającego odpowiedniego tytułu zawodowego albo w celu zaliczenia przedmiotu. W związku z tym prace naukowe oferowane przez nas nie są pracami magisterskimi (licencjackimi i zaliczeniowymi), a używanie tych określeń w reklamie naszych usług nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści przedstawione na stronie www nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Konieczność ewentualnych poprawek należy zgłosić w szczegółowym wykazie w ciagu czternastu dni od otrzymania pracy. W przypadku niemożnosci poprawienia zobowiązujemy się do zwrotu dziesięciu procent sumy przedmiotowego zlecenia. Materiały są sprawdzane na stronie plagiat.pl i jeżeli raport z tej strony stwierdza, że praca nie jest plagiatem oznacza to, że nasz serwis dochował należytej staranności w tym zakresie. Raporty z innych stron internetowych lub systemów nie mogą stanowić podstawy do kwestionowania dochowania należytej staranności w tym zakresie. Zakupione materiały można wykorzystywać jedynie jako pomoc w napisaniu własnych prac. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie ich niezgodnie z prawem.